QUI SOM

QUI SOM"

La nostra experiència

L’Aula Espai d’estudis és una acadèmia consolidada a la Bisbal d’Empordà des de fa 5 anys, i l’equip directiu i el de gestió ja comptaven prèviament amb experiència en l’organització de cursos. 

Tots els nostres professors són experts en les matèries que imparteixen (nadius o titulats) i han treballat prèviament a l’Aula abans de ser presentats en aquesta proposta de formació, per la qual cosa pretenem treballar amb uns alts estàndards de qualitat i servei.


Mitjans personals

A més de proposar per als cursos la docència de dues professores amb una llarga trajectòria i expertes en la llengua que imparteixen (annexem els seus currículums), l’Aula Espai d’estudis proporciona el servei de tres persones d’atenció a l’usuari en horari de 9 a 13h i de 15 a 21h., fet que facilita l’accés i comunicació dels alumnes amb el centre sigui telefònicament, per missatgeria o internet o bé personalment. 

A banda, oferim una persona de contacte amb el Consell Comarcal (contacte per mòbil) per tal de gestionar qualsevol tràmit amb la màxima celeritat.

El preu indicat en l’oferta econòmica inclou l’assegurança de responsabilitat civil i la contractació i assegurances del professorat i de l’alumnat. 


Mitjans materials

L’Aula Espai d’estudis disposa, a la Bisbal d’Empordà, d’unes instal·lacions de més de 400m quadrats dividits en 12 aules de diverses capacitats, i dels serveis corresponents de copisteria i recepció. 

L’edifici és molt cèntric i de fàcil accés tant si es ve de la banda de Girona com de Palafrugell. Compta amb ascensor per a l’accés a totes les plantes i amb accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Proporciona servei wifi gratuït a tots els espais per als usuaris i per al professorat. Disposa d’ordinador portàtil, tablet i aparells de so i audiovisuals per al correcte funcionament de les classes. 

Pel que fa al material per a l’alumnat, l’Aula s’encarrega de l’adquisició dels programes informàtics necessaris o dels llibres que corresponguin, i de les còpies necessàries per a la realització de les classes.


Horaris i lloc

Per tal de poder garantir la reserva del curs, i tenint en compte que les dues professores proposades treballen en la docència totes les tardes, els horaris idonis per a la realització dels cursos són en franja horària de matins.

Els cursos es poden impartir a les aules de l’Aula Espai d’estudis o bé desplaçar-se al lloc requerit pel Consell Comarcal (desplaçaments necessaris inclosos en el preu de les sessions).


Metodologia

Des de l’Aula Espai d’estudis realitzem un seguiment estret, amb una comunicació estreta amb el centre sol·licitant i els alumnes sobre els seus progressos i, si es requereix, amb proves de nivell i amb el lliurament final de resultats d’aprofitament.

Pretenem adaptar les classes a l’objectiu proposat per l’usuari, per això les nostres classes són:

  • Motivadores: les classes s’enfoquen al perfil dels usuaris (en aquest cas usuaris del SOC i persones amb necessitat de reciclatge en l’àmbit del turisme). Les sessions presenten una estructura de teoria-pràctica constant, consolidant a cada moment l’assoliment de la part teòrica i gramàtica (necessària per a la bona pràctica de l’idioma) amb exercicis de conversa i role-playings referents a l’activitat professional que s’estigui practicant. 

Amb grups reduïts i amb programes/horaris setmanals. Dins els mateixos grups-classe es fan subdivisions en petits grups de manera que els role-playings siguin més efectius.

  • Amb professors estables, motivats i experimentats (control dels grups al seu càrrec).
  • Amb suport audiovisual, auditiu i escrit que consolidi els aprenentatges de l’alumnat.
  • Amb activitats proposades fora les classes presencials, per tal que l’alumnat que ho requereixi pugui practicar allò après.
  • Amb vies de contacte amb el professorat durant i després del curs, per tal que l’alumne tingui un acompanyament quan repassa els continguts a casa o els aplica a la feina.  

Al final del curs demanem a l’alumnat que complimenti unes enquestes de valoració del curs, del professorat i de l’atenció a l’usuari.